1
4
21. situacka 1000
26. pôdorys 1.np
28. pôdorys strechy
40.axo_koncert

Komunitné centrum Ružomberok