3052f9c6-8407-4252-b749-687f178c55f3

LUKÁŠ BLANA

Lukáš Blana v roku 2020 začal svoju vlastnú tvorbu so sídlom v Bratislave. Ateliér sa zameriava predovšetkým na návrhy rodinných domov, interiérov, kancelárií a verejných priestorov s dôrazom na detail a kvalitné remeselné spracovanie. Východiskom jeho tvorby je hľadanie nadčasového minimalizmu a zdanlivej jednoduchosti s použitím prírodných materiálov. Vytvára formu založenú na funkčnosti, kompozícii, flexibilite a nesústreďuje sa na nepotrebné dekoračné prvky v presvedčení, že jednoduchosť je zdrojom harmónie.

 

In 2020, Lukáš Blana started his own practice based in Bratislava, Slovakia. The studio focuses primarily on architecture, interiors and objects characterized by a sense of detail, craftsmanship and intuition. The search for timeless minimalism and apparent simplicity are central in his work, as well as the love of unassuming, natural and raw materials. Lukáš Blana creates a form based on the functionality, composition, flexibility and doesn’t concentrate on unnecessary decoration elements believing that simplicity is a source of harmony. 

 

Ing. arch. Lukáš Blana

IČO: 53 109 929

DIČ: 1121564378

IBAN: SK18 1100 0000 0029 1960 1628